INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAŻ – KUPNO – WYNAJEM

Dane kontaktowe

INVEST ROYAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku , VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000414266, NIP: 7123270597, REGON: 061393377. Kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł pokryty w całości.

Skontaktuj się

Wszelkie sprawy prosimy kierować na adres e-mail: biuro@investroyal.pl